Blok tematyczny: Higiena osobista i otoczenia.

Klasa: I - zajęcia 4 – godzinne.
Opracowała: Grażyna Sołoducha .

Temat dnia: Dbamy o zęby.

Zapis w dzienniku: Swobodne wypowiedzi ucz. nt .:dbania o zęby na podstawie utworu „Kukuryku na ręczniku” oraz własnych doświadczeń. Porządkowanie i przepisywanie zdań  o sposobie mycia zębów Ćwiczenia w czytaniu wiersza pt.: „Dbaj o zęby „ Prawidłowe mycie zębów po każdym posiłku. Systematyczne kontrole  u dentysty.` Produkty szkodliwe i zdrowe dla zębów. Drama  „U dentysty”.  Nauka piosenki Dbaj o zęby”. Malowanie pastelami nt. Moje przybory do mycia zębów”. Ćwiczenia w dodawanie i odejmowanie w zakresie 8. Zabawa w sklep.         

Cele ogólne:

Cele operacyjne:

 Uczeń stara się zagospodarować całą płaszczyznę kartki wykonując pracę plastyczną.

 

Metody pracy wg W. Okonia:

Oparte na słowie, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, praktyczne oparte na działalności ucznia

Formy pracy: indywidualna jednolita i zróżnicowana, zbiorowa (grupowa) jednolita i zróżnicowana, jednolita z całą klasą.

Środki dydaktyczne i materiały:

Kartoniki z działaniami, książka pt.: ”Kukuryku na ręczniku”, wiersz pt.: ”Dbaj o zęby” – ‘WESOŁA SZKOŁA’ str.42 i karta pracy nr 41, magnetofon, kasety rozsypanka wyrazowa, koszyk do produktów żywnościowych, kartony z rebusami, kartony z wyrazami: (ząb, zęby, stomatolog, dentysta), karton rysunkowy, kredki pastelowe, opakowania od past do zębów, ruchomy alfabet, kartoniki z rymowankami, karton z rytmami, szczoteczki, monety, magnesy, masa mocująca, przedmioty do zabawy w sklep (różne szczoteczki do zębów, pasty, etui na szczoteczki, kubki),  2 tace, różne warzywa i owoce, karton mleka, inne produkty mleczne, chrupki, chipsy, czekolada, wafelki, cukierki, chałwa, lizaki itp.

 

 

 


  1.
Cwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 8 -  rozszyfrowanie tematu dnia.

Dzieci siedzą w kręgu, a kartki z działaniami leżą na podłodze. Uczeń odkrywając kartkę głośno odczytuje działanie i podaje wynik. Następnie umieszcza ją w odpowiednim miejscu na tablicy literą na wierzch (każdej cyfrze odpowiada określona litera hasła, które zostanie odczytane po ułożeniu wszystkich liter).

 

8 1 6 2 0   5   3 7 4 0

      D       B     A      M     Y            O        Z     Ę      B     Y

                         

Przykłady:

6 + 2 = 8 (D)                         3 + 3 = 6 (A)                          5 + 0 = 5 (O)             

0 + 0 = 0 (Y)                          6 – 2 = 4 (B)                          7 – 5 = 2 (M)

8 – 7 = 1 (B)                          3 + 4 = 7 (Ę)                          4 – 4 = 0 (Y)                 

                                               8 – 5 = 3 (Z)

 

 

 2. „Burza mózgów” – skojarzenia dzieci związane z higieną jamy ustnej (dzieci siedzą w kręgu).

 3. Słuchanie opowiadania  pt. „O Kubusiowym Kubusiu” z lektury „Kukuryku na ręczniku” Marii Kownackiej (wysłuchanie nagrania z kasety magnetofonowej). 

 4. Swobodne wypowiedzi uczniów związane z wysłuchanym tekstem.

.5. Naśladowanie sposobu szczotkowania zębów.

 6. Dobieranie zdań do odpowiednich rysunków i przepisanie ich – karta pracy nr 1 (załącznik nr 1). Nauczyciel zwraca uwagę na oszczędność wody przy myciu zębów, czyli na konieczności lania wody do kubka.

 7. Prezentacja różnych rodzajów past do zębów – omówienie oznaczeń.

 8. Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych i prezentacja zdań na tablicy. :

Grupa I.  Stosujemy pasty z fluorem.

Grupa II. Fluor zapobiega  rozwijaniu się bakterii.

Grupa III. Myjemy zęby pastami z wapniem.

Grupa IV. Pasty z wapniem wzmacniają zęby.

9. Zabawa ruchowa „Jestem cyferką”
Dzieci poruszają się w rytm muzyki. Ośmioro dzieci otrzymuje kartoniki z cyframi od 1 do 8 (po drugiej stronie każdej kartki napisany jest wyraz). Na sygnał przekazują kartonik innym uczniom. Gdy muzyka umilknie prowadzący poleca, aby uczniowie z cyferkami ustawili się w kolejności malejącej. Po sprawdzeniu odwracają kartoniki i cała klasa czyta zdanie. „Na tubie past bywają symbole F lub Ca.” Każdy przyczepia swój wyraz na tablicy.

10.Czytanie wiersza przez nauczyciela pt. :”Dbaj o zęby”.

·        wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć (ząb mleczny, ząb stały);

·        analiza treści wiersza;

·        przyklejanie nalepki zęba mlecznego - ćw  w karcie pracy. (załącznik nr 2) Pisownia wyrazów: ząb, zęby. Umieszczenie kartoników z tymi wyrazami w kąciku „Trudnych wyrazów”;

11. Ćwiczenia w czytaniu .prowadzące do zapamiętania jego treści np. czytanie wiersza przez:

                                       - najlepiej czytające dzieci;

                                          - wszystkich uczniów razem;

                                          - poszczególne grupy;

                                          - dzieci czytające słabiej.

12. Układanie melodii do wybranej części wiersza (załącznik nr 3) oraz ilustracji muzycznej do treści piosenki – praca w grupach. Śpiewanie.

13..Pogadanka naprowadzająca do znalezienia odpowiedzi na pytanie: O czym jeszcze należy pamiętać, aby nasze zęby były zdrowe i ładne, a uśmiech radosny?

Stworzona sytuacja problemowa ma doprowadzić do udzielenia przez dzieci odpowiedzi, że należy odżywiać się prawidłowo oraz chodzić do dentysty.

14.Dzieci wybierają z koszyka produkty żywnościowe i układają je na dwóch tacach. Na jednej tacy te które wg nich są niezbędne dla naszych zębów , a na drugiej te, które szkodzą naszym zębom.

15.Uczniowie poszukują odpowiedzi na pytanie: Co jeszcze szkodzi naszym zębom.?

·        Rozwiązywanie w grupach rebusów (załącznik nr 4) prowadzących do odpowiedzi na pytanie: Hasła rebusów uczniowie zapisują w liniaturze pod rebusami: lizaki, torty, cukierki, czekolada.

·        Próbują nazwać te produkty jednym wyrazem (zapisują go na kartce, po ustaleniu w grupach).

Nauczyciel czyta zagadkę, która jest odpowiedzią:

                        Mimo, że je bardzo lubisz,

                        jedząc często – zęby zgubisz,

                        więc ogranicz ich spożycie,

                        choć smakują wyśmienicie.

            Co?SŁODYCZE.

16. Zastanawianie się nad odpowiedzią na pytanie. Czy wymieniliśmy już wszystkie warunki dbania o nasze zęby? (o ile wcześniej nie powiedziały). Jeżeli odpowiedzą dzieci to bardzo dobrze, o ile nie, to trzeba naprowadzić i przypomnieć dzieciom o konieczności wizyt w gabinecie stomatologicznym. Rozmowa nt. stomatologa, tak prowadzona, żeby ucz. powiedzieli   kiedy chodzimy i po co?

17.Scenki dramowe - w gabinecie stomatologicznym (dla każdej grupy inne zadanie). Losują i po krótkim naradzeniu  przedstawiają

·        Kontrola zębów.

·        Leczenie zęba.

·        Wyrywanie bolącego zęba.

·        Wyrywanie zęba mlecznego, bo rośnie nad nim ząb stały.

Wyraz  „stomatolog” i dentysta po omówieniu zawieszamy w kąciku „Trudnych wyrazów”

18. Wykonanie pastelami pracy plastycznej pt.: „Moje przybory do mycia zębów.”

            Uwaga: Może być inna technika np. wydzieranka z kolorowego papieru.      .

19. Układanie zdań z ruchomego alfabetu:

            - To jest kubek. (słabi uczniowie)

            - To jest kubek i pasta.

            - To jest kubek, pasta i szczoteczka. (najlepsi uczniowie)

20. Wystawa prac.

21.Rytmiczne czytanie zdań z uwzględnieniem klocków rytmicznych, w których ukryły się wartości rytmiczne: ósemek i ćwierćnut. - (załącznik nr 5)

 Czytanie zdania i dopasowywanie go do wybranego rytmu, który przedstawiają kartoniki na tablicy – praca w grupach.
 Zdania:

            1. Dbam o swoje zęby.

           2. Myję zęby zawsze rano.

            3. Mam bardzo dobrą pastę.

            4. Moje zęby są białe.

Podają numer rytmu i cała grupa mówi i wystukuje jednocześnie rytm metodą przez siebie ustaloną.

22. Zabawa w sklep.

Mają 8zł i kupują przybory do mycia zębów. Są  tu takie ceny:

1 zł – etui do górnej części szczoteczki;

2 zł – szczoteczka do zębów;

3 zł – kubek bez ucha;

4 zł – pasta bez wapnia i fluoru;

5 zł -- pasta z Ca i F;

6 zł – kubek z uchem;

7 zł –etui na szczoteczki do zębów;

Wybierają, płacą. Sprzedawcą jest uczeń.  Nauczyciel kontroluje. Mogą kupić kilka rzeczy (do 8 zł). Monety są w wyprawce.

23. Ciche czytanie rymowanki, którą otrzymuje każdy uczeń.
 Wybrane dziecko czyta głośno. Ci uczniowie, którzy mają czytaną rymowankę wstają. Podobnie z następnymi. Przepisują ją do zeszytu i wymieniają się z kolegą na inną .W domu ją przyklejają do zeszytu..

Rymowanki:

            Mam zęby jak u wiewióreczki,

            bo doskonale szczotkuję ząbeczki.

                        Mam ząbki zdrowe,

bo owoce jem surowe.

            Mam ząbki białe,

            bo stosuję pasty doskonałe.

                        Nie mam zęba zepsutego,

                        bo dbam o to od małego.

24. Uczniowie ustalają : Jakie rady czy prośby może mieć do nas „Pan Ząbek” Rady „Pana Ząbka” –(załącznik nr 6) wędrują do kącika czystości.

25. Ocena nauczyciela oraz samoocena dzieci. Dzieci siedzą w kręgu i kończą zdanie

Najlepiej w dniu dzisiejszym czułem się, gdy .................. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

 

Rady doktora Ząbka

 

1.  Myj dokładnie zęby rano i wieczorem lub po każdym posiłku.

2.  Używaj dobrych past.

3.  Ogranicz spożywanie słodyczy.

4.  Jedz owoce i warzywa.

5.  Dwa razy w roku kontroluj zęby u stomatologa.

 

 

Załącznik nr 3

 

 

Wiersz pt.: „Dbaj o zęby” z podręcznika „WESOŁA SZKOŁA” – kl. I str. 42

 

       Nim wypadną zęby mleczne

       i wyrosną nowe, stałe,

       o te mleczne dbaj kolego,

       by te stałe były trwałe.

     

       Wczesnym rankiem i zaraz po kolacji

       szczoteczka rusza w mig do akcji.

       Myje zęby oraz je szoruje

       i bakteriom rozkazuje:

       - Precz! Precz! Precz!

      Szur – szur z góry na dół

      szast – prast w prawo, w lewo,

      skok w bok, krok w tył,

      aby ząbek zdrowy był.

 

 

 

Załącznik nr 5

 

 

Wzór kartonu z naklejonymi modelami klocków rytmicznych, w których ukryły się wartości rytmiczne ósemek i ćwierćnut – pkt. 11 lekcji w fazie II.